6 กันยายน 2560

หากคุณคือคน Gen Y
หากคุณคือคน Gen Y 

อยากทำงานที่มีรายได้แบบสมดุล มีเวลาเป็นของตัวเอง
 ใช้เทคโนโลยี work smart any time ane where 

1. องค์กรต้องมีความมั่นคงและวิสัยทัศน์ไช่ไหม
2. ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
3. ต้องการหัวหน้างานมีสไตล์เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง เข้มแข็งและแนะนำงานได้
4. ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
5. ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น มีความเป็นพี่น้องมากกว่าการเป็นเจ้านายลูกน้อง
6. ให้การยอมรับทั้งในเรื่องความคิดเห็น  ตัวบุคคลและวิธีการทำงาน
7. สร้างแรงจูงใจจากผลตอบแทนที่ยุติธรรม
8. ไม่เข้มงวดจนเกินไป ให้อิสระทางความคิดและการทำงานภายใต้กรอบที่เหมาะสม
9. แสดงออกถึงความตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม
10. ไม่ปล่อยให้แก้ปัญหาเองโดยลำพัง  ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  นี่คือตัวเลือก 1 ใน 9 อาชีพแห่งอนาคต


ขอแนะนำอาชีพใหม่ 
อาชีพที่ปรึกษาการเงิน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงิน 
แบบองค์รวม เพียงคุณ
1. อายุ 22-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา รักการเรียนรู้ บุคลิกดี
สู้งาน ต้องการความก้าวหน้า
2. ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทน ใบอนุญาตวินาศภัย และใบอนุญาต IC License 
จาก กลต. สามารถทำการสอบเรียงตามลำดับ
3. ศึกษางานขายแบบพื้นฐานของตัวแทน Tradditional Product, 
starter couse , กองทุนรวม Fund, Unitlink Product
4. เข้ารับการสนับสนุนให้ทำการตลาด online ด้วยการทำ website 
และติดตั้งระบบการตลาดแบบดึงดูด Attraction Marketing
5. ใช้เครื่องมือโปรแกรม Wealthplus เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงิน 
แบบครบวงจร
6. สนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าเรียนหลักสูตร นานาชาติ FChFP และ CFP


https://form.jotform.me/62262198232454