วางแผนการเงินแบบองค์รวม

 อาชีพที่ปรึกษาการเงิน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงิน


       wealth management แบบองค์รวม 

1 การตรวจสุขภาพด้านการเงิน 
2. การจัดทำบัญชีทรัพย์สินหาความมั่งคั่ง
3. การคำนวณหามูลค่า ชีวิต พิการ ฉุกเฉิน โอกาสเจ็บป่วย โรคร้ายแรง
4. การคำนวณมูลค่าเพื่อหาความสามารถ จัดการคนหาเงินเก่ง จัดการใช้เงินเป็น จัดการเก็บเงินให้อยู่ 
จัดการรู้ช่องลงทุน
5. การวางแผนภาษี เพื่อประหยัดภาษี บุคคลธรรมดา
6. การวางแผนภาษี นิติบุคคล และ keyman
7. การวางแผน Re Finance บ้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
8. การวางแผน ล่วงหน้าการประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย ทรัพย์สิน ความซื่อสัตย์ 
9. การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตร ทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่
10. การวางแผน เกษียณ ด้วยมูลค่าเงินตามเวลา และเทคนิคสมัยใหม่
11. การวางแผนการลงทุน ใน กองทุนรวม ตราสาร หุ้น และ forex
12. การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สิน และมรดก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น