14 สิงหาคม 2559

การวางแผนการเงินทำอะไรบ้าง?คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการวางแผนการเงิน คือ การลงทุน แต่จริงๆ ไม่ใช่นะครับ!

ความจริงแล้ว การวางแผนการเงินไม่ได้ดูแค่การลงทุนเพียงอย่างเดียว การลงทุนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินเท่านั้น

แต่การวางแผนการเงินครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผนบริหารรายรับรายจ่าย การวางแผนบริหารหนี้สิน การออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต การทำประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่า การลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และการวางแผนการส่งต่อมรดกให้ทายาทตามที่ต้องการ

การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการ และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ นักวางแผนการเงินจะทำหน้าที่ค้นหาเป้าหมายทางการเงินของคุณ เช่น มีเงินเท่าไหร่ถึงพอเกษียณอายุ ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ถึงจะพอส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่จึงจะหมดภาระก่อนเกษียณ แล้วนำความต้องการมาวางแผน หลังจากนั้นแล้วจึงค่อยจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินตามที่คุณต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น